Ο Μελέτης Ηλίας για τις καταγγελίες στον χώρο του θεάματος