Σοφία Βόσσου: “Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα γιατί πολλά λέγονται και δημιουργούνται εντυπώσεις”